Konkurs stypendialny

Aktualnie Fundusz nie prowadzi naboru kandydatów do stypendiów sportowych. 

Kto może zostać stypendystą Funduszu Natalii Partyki?

Osoby w wieku 17-22 lata, które osiągają wysokie wyniki w sporcie[1] na poziomie odpowiedniej do kategorii wiekowej klasy sportowej, we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym, w dyscyplinach indywidualnych lub grach zespołowych, w dyscyplinach olimpijskich lub paraolimpijskich i spełniają przynajmniej jedno z następujących kryteriów:

  1. pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, o dochodzie gospodarstwa domowego w przeliczeniu na osobę nie wyższym niż 1500,00 zł (dochód netto)[2].
  2. mają orzeczoną niepełnosprawność.

 

Co zrobić, by zdobyć stypendium?

  1. Przeczytaj Regulamin Konkursu;
  2. Nagraj filmik, w którym zaprezentujesz swoją kandydaturę. Filmik nie może trwać dłużej niż 90 sekund i powinien  zawierać odpowiedź na pytanie – „Dlaczego to właśnie TY powinieneś/powinnaś otrzymać stypendium z Funduszu Natalii Partyki?”. Udostępnij filmik w internecie, a link wstaw do wniosku;
  3. Wypełnij Wniosek w formacie .doc lub .docx;
  4. Wypełnij jedno z oświadczeń, podpisz i zeskanuj lub zrób zdjęcie;
  5. Prześlij wniosek (w formacie .doc lub .docx) wraz ze skanem/zdjęciem jednego z oświadczeń (maks. 3 MB) na adres: stypendium@fundusznataliipartyki.pl.

Aktualnie Fundusz nie prowadzi naboru kandydatów do stypendiów sportowych. 

 

Kryteria oceny wniosków:

  • Osiągnięcia sportowe
  • Ambicje i plany na przyszłość, m.in. planowany sposób wykorzystania stypendium
  • Sytuacja socjalna i życiowa kandydata

 

Stypendium z Funduszu Natalii Partyki wynosi 1000 zł miesięcznie, i jest przyznawane na 10 miesięcy.

Pobierz Regulamin_-_Stypendia_Funduszu_Natalii_Partyki_IV_edycja (.pdf)

Pobierz Wniosek_o_stypendium_Funduszu_Natalii_Partyki_IV_edycja(.docx)

Pobierz oświadczenie_o_dochodzie lub oświadczenie_o_niepełnosprawności (.pdf)

Pobierz  Klauzulę_informacyjną (.pdf)

 

W czterech edycjach Konkursu stypendium zostało przyznane 46 utalentowanym sportowcom:

Edycja IV (2018/2019)

Natalia Barbusińska – boks olimpijski
Przemysław Drąg – pływanie
Radosław Furmański – żeglarstwo
Bartosz Grabowski – kajakarstwo klasyczne
Agata Kaczmarczyk – boks olimpijski
Wiktor Kędzia – podnoszenie ciężarów, lekkoatletyka
Oskar Kwiatkowski – snowboard
Izabela Marcisz – biegi narciarskie
Gaweł Oficjalski – łyżwiarstwo szybkie
Damian Szyszkowski – lekkoatletyka, siatkówka

Została również przyznana jednorazowa nagroda pieniężna pochodząca ze zbiórki 1% OPP:

Natalia Pamięta – rugby

Edycja III (2017/2018)

Jakub Andrzejczak – lekkoatletyka – skok w dal, trójskok
Krzysztof Ciuksza – lekkoatletyka
Łukasz Czarnecki – lekkoatletyka – rzuty
Oskar Kwiatkowski – snowboard
Łukasz Niedziałek – lekkoatletyka – chód sportowy
Aleksandra Sikora – triathlon
Paweł Twardosz – kombinacja norweska
Maria Wajzer – taekwondo olimpijskie
Filip Wendt – karate WKF
Elżbieta Wójcik – boks olimpijski

Została również przyznana jednorazowa nagroda pieniężna:

Mateusz Tofil – lekkoatletyka – skok wzwyż

Edycja II (2016/2017)

Mateusz Borkowski – bieg
Justyna Burska – pływanie
Dominik Bury – biegi narciarskie (po raz drugi otrzymał stypendium)
Aleksander Kitewski – kanadyjki
Norbert Kobielski – skok wzwyż
Beata Kośla – zapasy
Michał Nowaczyk – snowboard
Renata Śliwińska – rzut dyskiem i oszczepem
Rafał Zagajewski – lekkoatletyka – biegi, skok w dal (po raz drugi otrzymał stypendium)
Kamila Żuk – biathlon

Została również przyznana jednorazowa nagroda pieniężna:

Justyna Pradziad – biegi narciarskie

Edycja I (2015/2016)

Szymon Bębenek  – narciarstwo alpejskie
Jakub Brzeziński – kajakarstwo slalomowe
Magdalena Karolak – podnoszenie ciężarów
Agata Warło – biegi narciarskie
Aleksandra Wólczyńska – zapasy
Rafał Zagajewski – lekkoatletyka – biegi, skok w dal
Maria Magdalena Andrejczyk – lekkoatletyka – rzut oszczepem
Rafał Biolik – lekkoatletyka – lekkoatletyka – biegi
Dominik Bury – biegi narciarskie
Kamil Bury – biegi narciarskie
Krzysztof Gała – łyżwiarstwo figurowe
Bartosz Tyszkowski – lekkoatletyka – dysk, kula, oszczep

Została również przyznana jednorazowa nagroda pieniężna:

Kamil Rzetelski – pływanie

 

[1] Za wysokie wyniki sportowe uznaje się medale zdobyte na imprezach rangi mistrzowskiej na poziomie krajowym i międzynarodowym lub innych zawodach tego typu w okresie nie wcześniej niż dwa lata od dnia złożenia wniosku.

[2] 75% płacy minimalnej (2000,00 zł.) obowiązującej od 1 stycznia 2017 r. (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 09.09.2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. Dz.U. 2016 poz. 1456)